Veliki Majstor

Onaj koji predsedava i upravlja radom Velike Lože, starešina Velike Lože. Najvažniji Veliki oficir. Zastupa Veliku Ložu i sve masone unutar jedne obedijencije u odnosima sa drugim Velikim Ložama i profanim svetom. Zastupnik saveza loža povezanih u obedijenciju.

« Back to Glossary Index