41-5 Strane sveta u Loži

Za ovih deceniju ipo kako sam iniciran u Masonsko Bratstvo, bezbroj puta sam stupao u Lože u različitim Obedijencijama i po različitim Ritualima. Celu deceniju sam bio u Starešinstvima na različitim funkcijama, od Dvernika do Časnog Starešine, a jedina stvar koja je u svim Ložama bila konstantna su Strane Sveta. Bez obzira da li se radilo o Šrederovom ili Škotskom Ritualu, drevnom i prihvaćenom, Časni Starešina je uvek sedeo na Istoku, Braća Učenici u poslednjim redovima Severne strane, Braća Pomoćnici na Jugu… S pravom ćemo se zapitati šta predstavlјaju Strane Sveta u Loži. U čemu je njihova simbolika? Da bi se pravilno shvatilo značenje Strana Sveta u Loži, treba poći …

Read More

41-4 DA LI SAM JA MASON?

Braća me kao takvog prepoznaju. Poznate su mi tajne reči, lozinke i hvatovi, masonski simboli, termini. Čitao sam razne masonske literature.

Smatram sebe dobrim čovekom, na dobrom glasu, a šta o meni misle drugi? Čiji glas je važniji, a čiji glasniji? Zašto smatram da sam dobar čovek? Zato što stavlјam lјubav i brigu o životu ispred svega. Zato što volim i čuvam svoje bližnje; volim i čuvam svoju okolinu; volim i čuvam svoju državu i svoj narod, kulturu i tradiciju i sve što predstavlјa nasleđe naših predaka, sve što nas određuje kao kolektiv i kao jedinke u današnjem životu i vremenu. Takođe, volim da upoznajem i druge kulture, vere i …

Read More

41-3 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OD ALHEMIJE DO KONVENCIONALNE MEDICINE – IZABRANE LIČNOSTI I UTEMELJENJE DELOVANJA (II deo)

U radu koji prethodi ovom, a pod naslovom “Zdravstvena zaštita od alhemije do konvencionalne medicine…“, koji je bio prezentovan tokom letnjeg druženja održanog u Hramu Velike Nacionalne Lože Srbije, a koji je zatim objavljen i u okviru časopisa Sirijus (br.40), bilo je govora o interesantnim ličnostima iz sveta masonerije koji su se bavili na različite načine medicinom. Takođe je reči bilo i o utemeljnju delovanja i uticaju sveta medicine na sadašnje aspekte masonerije. Ovaj tekst predstavlja nastavak istraživanja o tim temama, pa se osim značajnih imena iz istorije (kako svetske opšte istorije, tako i masonske istorije) koje smo pomenuli poput: Kampanela, Roberta Fluda, Roberta Bojla, Grofa  Kaliostra i Fleminga, tu …

Read More

41-2 Genijalnost, nadarenost i društveni interes

Sagledavanjem sadašnje situacije u društvu u našoj zemlji, ne može se prevideti očigledan izostanak pozitivnih moralnih načela, dobrog ukusa i sistema vrednosti u njemu.

Svedoci smo žalosnog i ružnog postupanja sa pravima i imovinom građana u svim sferama života. Svedoci smo potpunog izostanka discipline i nedostatka davanja pozitivnog primera sopstvenim ponašanjem od strane predstavnika građanske vlasti. Posmatranjem situacije u društvu nije moguće oteti se utisku da postoji plan ili još gore interes da se narod sistematski zaglupi i da mu se skrene pažnja sa ključnih pitanja na pitanja od nikakvog javnog interesa, posebno u sredstvima komunikacija. Sav život je barem sudeći po izveštavanju medija fokusiran na navodne nacionalne interese, ali …

Read More

41-1 POGLED IZ UNUTRAŠNJOSTI HRAMA KA SPOLJA

Brat Svetozara Bižić,
Beograd 1925 – Pariz 2015

Od svog rođenja, ljudsko biće počinje da opaža svet koji ga okružuje na spontani način ali i silom prilika. Otuda je logična posledica da su se problemom percepcije sveta bavila najveća imena ljudske misli. Ovakvo opažanje sveta, nazovimo ga profanim, izlazi iz okvira naših razmišljanja. Zadovoljimo se sa nekoliko osnovnih pojmova o percepciji. Ljudsko biće posmatra, odvaja, tumači i razvrstava tokom svog biološkog veka.

Zapravo, razmatranje pitanja u vezi opažanja sveta je predmet filozofije. Zaista, rečnik „ROBER“ opisuje filozofiju kao „svako saznanje putem razuma“. P. Valeri daje suptilniju definiciju: “filozofija je najrazumljiviji oblik koji neka osoba može dati sveukupnosti svojih unutrašnjih ili …

Read More