Panteizam

Reč grčkog porekla i bukvalno znači “sve i Bog”, odnosno kaže da je sve Bog. Panteizam je učenje po kome su Bog i Univerzum (priroda) jedno te isto. Najpoznatiji filozof panteista je bio Spinoza.

« Back to Glossary Index