Hinduizam

Drevna Indijska religija, nastala još u XVI veku p.n.e. pri čemu je i danas najzastupljenija religija u Indiji a treća po zastupljenosti u svetu. Indijci na hinduizam više gledaju kao na način života, učenje i pravila kojih se drže, nego kao na religiju. U hinduizmu nema osnivača, proroka, sveštenika ni crkve. To je skup različitih verovanja, običaja i tradicije. Neko obožava Šivu, neko Višnua, neko jednog boga a neko više njih.

« Back to Glossary Index