Prvi Inspektor

Oficir u starešinstvu Lože Usavršavanja koja radi na stepenima od 4 do 14, Škotskog Reda. Sedi na zapadu, bliže južnom stubu, pri čemu je po značaju odmah iza predsedavajućeg, odnosno Trostruko Silnog Majstora. Ima veoma značajnu ulogu u ritualu 4 stepena.

« Back to Glossary Index