Prvi nadzornik

Jedna od najvažnijih dužnosti u loži. Menja Uvaženog starešinu u slučaju da ovaj ne može da predsedava radom lože. Sedi po sredini zapadne strane lože. Njegov simbol i ukras je libela. Zadužen je za rad sa pomoćnicima (FRA: Le Premier Surveillant).

« Back to Glossary Index