Antropomorfizam

Verovanje da božanstva imaju ljudski lik. Veoma raširen pristup kod politeističkih religija.

« Back to Glossary Index