Vavilonska kula

Prema Biblijskoj legendi Vavilonsku kulu su počeli da grade Nojevi potomci negde oko XX veka p.n.e. sa ciljem da dosegnu nebo. Ljut zbog oholosti graditelja koji su se uzneli i zanemarili veru, Bog je graditelje kaznio time što su počeli da govore različitim jezicima. To je dovelo do nerazumevanje između njih, izazvalo haos u gradnji i kula se srušila a ljudi rasturili na različite strane sveta. Ovom pričom Biblija objašnjava nastanak različitih rasa i jezika. U masoneriji Vavilonska kula je važan simbol koji govori o oholosti (koja biva kažnjena) i nerazumevanju između ljudi kao uzroku mnogih tragedija.

« Back to Glossary Index