Brama

Jedno od tri božanstva u bramanizmu (najvećoj indisjkoj religiji). Druga dva božanstva su Šiva i Višnu. Brama je vrhovno i najvažnije božanstvo, tvorac sveta i živih bića. Najčešće se predstavlja sa četri lica (okrenuta na četri strane sveta) i četri ruke.

« Back to Glossary Index