Šiva

Jedno od tri božanstva u bramanizmu (najvećoj indisjkoj religiji). Druga dva božanstva su Brama i Višnu. Prvobitno je to bio bog vatre. Šiva ima dva lica od kojih jedno stvara a drugo uništava. Šiva je dualizam života i smrti, plodnosti i plamena, belog i crnog. Nekada se predstavlja kao žensko a nekada kao muško, najčešće sa više ruku.

« Back to Glossary Index