Idolatrija

Verovanje u lažne bogove “idole”, najčešće predmete kojima se pridaju božanske moći.

« Back to Glossary Index