Ibis

Naziv za porodicu dugonogih močvarnih ptica. Jedna od važnih mitskih životinja u starom Egiptu. Vezana je za boga Tota (boga magije i mudrosti).

« Back to Glossary Index