Anahata

Naziv četvrte čakre na sanskritu. Njena boja je zelena i nalazi se u predelu srca. Energiju crpi iz vazduha i odgovorna je za psihološki profil ličnosti, ljubav, saosećanje. Naziva se i “srčana” čakra.

« Back to Glossary Index