Cetvorica krunisanih

Četiri majstora vajara koje je Dioklecijan mučio i pogubio tokom progona hrišćana za vreme njegove vladavine. Poznati su i kao “Quatuor Coronati”.

« Back to Glossary Index