Cetiri elementa

Četiri elementa u masonskoj terminologiji su: zemlja, vazduh, voda i vatra. Tokom inicijacije kandidat za ulazak u masonsko bratstvo prolazi kroz pročišćavanje pomoću ova četri elementa. Postoji analogija koja u masoneriji zemlju,vazduh, vodu i vatru, povezuje sa: telom, umom, dušom i duhom, kao i sa: materjalim životom, filozofijom, religijom i inicijacijom. Iskušenja kojima se inicijant podvrgava u skladu su sa aluzijama tradicionalnih misterija i drevnih inicijacija.

« Back to Glossary Index