Celični svod

Čelični svod – Ukršteni mačevi masona koji stoje u dva reda, jedan naspram drugog, na severu i jugu lože. Onome ko prolazi ispod čeličnog svoda ovim činom se odaje posebna počast. Ovim činom masoni svoju snagu figurativno stavljaju us službu onome kome odaju počast, a krov od mačeva štiti onog ko ispod njega prolazi. Mačevi se drže u desnoj ruci.

« Back to Glossary Index