Agnosticizam

Verovanje da se postojanje božanstva ne može dokazati. Ova reč ima grčko poreklo i bukvalno znači “bez-znanja”. Agnosticizam nije religijski pravac suprotan gnosticizmu, već filozofski termin kojim se negira postojanje boga i drugih transcendentnih pojava.

« Back to Glossary Index