Agape

Masonska gozba. Ova reč potiče od imena jedne vrste rano-hrišćanskih obreda. U Starom zavetu Bog je definisan kao Agape, “ljubav”, “punoća zakona”.

« Back to Glossary Index