Adventisti

Pripadnici “Hrišćanske adventističke crkve” ili “Crkve Adventista sedmog dana”, jedne od crkvi proisteklih iz protestantske tradicije. Veruju u “advent”, odnosno povratak Isusa Hrista na zemlju, pre konačnog Strašnog suda. Njihova vera se bazira isključivo na Svetom Pismu i potpuno odbacuju sve druge tradicionalne crkvene izvore. Poštuju biblijski sedmi dan, subotu, pa su kod nas poznati i kao “subotari”.

« Back to Glossary Index