Adoniram

Ime koje na hebrejskom znači “Gospod je uzvišen”. Sin Abde iz plemena Dan. Nadzornik građevinskih radova u vreme Davida i Solomona a pre dolaska Hirama Abifa u Jerusalim. Solomon ga je zadužio da rukovodi sečom kedrovog drveta u šumama Libana. Bio je to važan zadatak sa ciljem da se obezbedi materijal neophodan za izgradnju Prvog Hrama. Nakon smrti Hirama Abifa vraća se u Jerusalim i nastavlja da rukovodi gradnjom. Označen je i kao prvi koji treba biti posvećen u tajna znanja i osposobljen da preuzme upravljanje gradnjom. Odatle potiče i činjenica da važi za prvog “pomoćnika” kraljevske umetnosti.

« Back to Glossary Index