Bagrem

Biljka iz porodice akacija. Poštovana još u Starom Egiptu jer predstavlja vezu između ovozemaljskog i zagrobnog života. Zahvaljujući grani bagrema pronađen je grob Hirama Abifa. Bagrem je simbol uskrsnuća i ima važnu ulogu u ritualu trećeg stepena.

« Back to Glossary Index