Balotaža

Vrsta tajnog glasanja pomoću crnih i belih kuglica. Balotaži se pribegava prilikom donošenja važnih odluka za ložu kao što su: prijem novog člana, izbor starešine, izbor oficira lože i sl.

« Back to Glossary Index