Bratski lanac

Označava braću koja se obično na kraju rada drže za ruke i formiraju krug. Ruke mogu biti ukrštene ili ne, u zavisnosti od rituala. Simbol bratske povezanosti, simbol spajanja vidljivog sa nevidljivim, simbol prihvatanja blagotvornog uticaja bratstva na pojedinca itd.

« Back to Glossary Index