Cirkumambulacija

Kružno kretanje unutar lože uglavnom u smeru kretanja kazaljke na satu. U antička vremena je tokom obreda ovakvo kretanje simbolički predstavljalo kretanje Sunca. Ova simbolika se održala do danas.

« Back to Glossary Index