Teokratija

Reč grčkog porekla koja znači “vladavina Boga”. Označava društveno uređenje u kojem verska struktura dominira u vršenju vlasti. Teokratske vlasti su danas na delu u Vatikanu, Iraku, Saudijskoj Arbiji i sl.

« Back to Glossary Index