Uroboros

Zmija koja sama sebi jede rep, predstavljena u obliku kruga. Osnovno značenje ovog simbola je večnost. Hermetički simbol cikličnosti života a u alhemiji simbol za planetu Merkur. Uroboros je istovremeno i muško i žensko, simbol je jedinstva suprotnosti, filozofski incest i alhemijsko venčanje žive (žene, Meseca) i sumpora (muškarca, Sunca).

« Back to Glossary Index