U. S. V. A. U.

Skraćenica osnovnog masonskog izraza: “U Slavu Velikog Arhiekte Univerzuma” definisanog tokom Konventa u Lozani 1875 godine kao jednog od osnovnih principa regularnosti masonskog rada. Kroz ovaj izraz definisan je odnos vere u stvaralački princip, iz kojeg dalje proističe vera u Vrhovno biće, ma kako se ono zvalo i praktično manifestovalo. Da bi masonski rad bio regularan, on je posvećen i obavlja se u “Slavu Velikog Arhitekte Univerzuma”.

« Back to Glossary Index