Upanišade

Upanišade su drevni sanskritski tekstovi koji čine završne i zaključne delove Veda, svetih knjiga hinduističke religije. Upanišade su zapravo filozofske rasprave o suštini hinduizma. U njima se raspravlja o večitim temama koje muče čovečanstvo u obliku dijaloga između učitelja i učenika.

« Back to Glossary Index