Veda

Reč koja na sanskritu znači “znanje”. Označava skup svetih knjiga bramana, skup najstarijih Indijskih zapisa, nastalih oko VX veka p.n.e. Vede su prvi začeci filozofske misli i vrlo važan deo Indijskog identiteta. Vede su i dan danas aktuelne kao deo hinduističkih molitvi i običaja. Pored bramana čiji se religijski identitet oslanja na Vede u Indiji su rasprostranjeni budizam i đainizam. U Vedama se sreću “mantre”, kombinacije zvukova ili reči koje se često ponavljaju.

« Back to Glossary Index