Ugaonik

Jedan od osnovnih masonskih simbola. Kako objedinjava horizontalu i vertikalu, ugaonik je simbol pravde, jednakosti i poštenja. U kombinaciji sa šestarom (koji predstavlja duh), ugaonik predstavlja materiju. Kako je sinteza horizontale i vertikale, ugaonik predstvlja ravnotežu i harmoniju koju učenik mora da postigne najpre sam sa sobom a zatim i u odnosimu na ostalu braću. Ugaonik je osnovni alat čijom upotrebom neobrađeni kamen postaje uglačan. Ugaonik je ukras starešine. Ugaonik na reveru mogu da nose samo braća koja su bila starešine lože. Jedno od “Tri velika svetla” (pored Šestara i Knjige Svetog zakona), čije je prisustvo obavezno na Oltaru zakletve, što predstavlja jedan od osnovnih uslova regularnosti masonskog rada. Pogrešno je za ugaonik upotrebiti izraz uglomer.

« Back to Glossary Index