Neobrađeni kamen

Simbol učenika koji je na početku svog masonskog puta duhovno neobrađen. Tokom rada na sebi i duhovnog napredovanja postaće obrađen kamen. Neobrađeni kamen je simbol slobode. Novoinicirani brat se poistovećuje sa neobrađenim kamenom jer je tokom inicijacije oslobođen ropstva predrasudama i strastima profanog života.

« Back to Glossary Index