48-4 Kad znaš da imaš brata

Kako s aspekta bratske ljubavi-solidarnosti, kao jednog od važnih načela Slobodnog Zidarstva, s jedne, i činjenice da sam Bratu M. bio Garant.

Tragajući za Svetlošću, ruka Velikog Arhitekte Svemira je, učinila, da  Brat M. prepozna mene kao Brata koji će ga predložiti Bratskom Lancu, s preporukom da je dostojan istog.

Tada, u predvorju, sobe “izgubljenih” koraka, M. me priupita: “a šta su tvoje obaveze kao garanta prema meni ?”

Odgovorih mu: “da se brinem-staram o tebi, da ne izneveriš principe Slobodnog Zidarstva”

„I,  samo to?“ priupita me M.

Za sada toliko!

Nastavih: “Ti si, tek, u predvorju   Hrama nad hramovima. Na proputovanju si od Tame ka Svetlosti (Istoku).

Koračaćeš strategijom odmerenih koraka, i, sa dletom u ruci, klesaćeš neobrađeni kamen.

Pritom, kroz alegoruju simbola i “reči” na Ritualnom radu, korak po korak, otrivaćeš Tajne Slobodnog Zidarstva.

Braća će budno motriti na tvoje nevešto klesanje kamena i sa osloncem na Tri Velika i Tri Mala Svetla, “ocenjivaće” tvoje duhovno napredovanje-rad na sebi!

I krenu Brat M. na proputovanje.

Braća ga diskretno, ali dubinski “ocenjivaše”. Do mene, njegovog Garanta, dopre glas: “Brate Sretene, Brat M. te nije izneverio, do sada, na Učeničkom proputovanju. Dletom sve bolje i veštije kleše neobrađeni kamen.

Starešinstvo PL”ĐV” i Braća, predložiše da ga uzdignemo na stepen Pomoćnika.

I bi tako.

No, kako nijedan put do uspeha nije “popločan” samo ružama već i trnjem, ili kako to P.P. Njegoš kaže: “čašu meda još niko ne ispi, dok je čašom žuči ne natopi”, tako se svima nama, na proputovanju kroz život događaju lepe i manje lepe “stvari”.

Mi, starija Braća, svedoci smo mnogih “oluja” i vetrova koje su nas šibale na proputovanju kroz život.

U borbi sa tim nedaćama, ukoliko nas nisu “ubile”, pobedivši ih, one su nas ojačale.

Pri tome, ma koliko te “oluje” bile jake, pripadnost Bratskom Lancu, činila nas je još jačim, znajući da nas bratska ljubav neće izneveriti.

Stoga i ova zamolnica našeg Brata M. da mu se nađemo pri ruci, kada  i “poslednje” kucanje na vrata onih koji odlučuju o problemu, koji muči Brata M., nije urodilo plodom, on nam se obratio za bratsku pomoć.

I ovog puta, dostojanstveno i nenametljivo.

Njegov poziv u pomoć, dopreo je do nas, njegove Braće.

I kako istakoh u uvodu ovog teksta, Bratska ljubav i briga Braće iz PL”Đorđe Vajfert” i  Braće-Starešinstva iz VNLS (Počasnog Velikog Majstora VNLS, Brata Dragoslava Pavlovića, Velikog Sekretara i Velikih Oficira), s jedne, i, Moćnog i Uvaženog Grand Komandera SV, Brata Dragana Đurića), nije izostala.

Svaki od njih, u skladu sa principima Slobodnog Zidarstva i svoje lične moći, s jedne strane, i, u, skladu s pozitivnim zakonskim odredbama državnih akata Republike Srbije i Francuske, s druge strane, koji regulišu ovu oblast, učiniće napor, kako bi se rešio problem Brata M.

S obzirom na to, da je Brat M. sa svojim problemom prvo upoznao mene, usmeno, i putem imejla, što je i prirodno, jer sam mu ja Garant, ja se u svoje ime, kao i u njegovo ime, zahvaljujem Braći koja su se uključila u rešavanje ovog problema, sa željom, da ga nadležni organi reše.

Na kraju, ali ne i po važnosti:

Neka Mudrost vodi našu gradnju, neka je Snaga izvede, a Lepota upotpuni!

Neka Veliki Arhitekta Svemira dozvoli da naša Gradnja uspe.

8. 3. 6021:. G:.I:.S:.
Brat, S. Ć. M.K.U.
PL “Đorđe Vajfert”
Or. Beograd