48-5 Kombinovanje simbola u tajnim naukama

Svaki mason na svojoj inicijaciji dobije bitnu pouku u vidu zapovesti: Spoznaj samoga sebe. Ono što tu treba naglasiti jeste da je veoma važno istraživati sebe bez straha i sa ljubavlju. Sredstvo nije bitno, i svako će koristiti neke sebi prilagođene alate. Na primer, neko će postiti da bi spoznao sebe, neko će pisati ili meditirati u samoći, neko će gledati u nebo i baviti se horoskopom, neko filozofijom, sportom ili čak politikom. Šta god da radi, neka ima pomenuti sveti cilj na umu. I svetlost će doći!

Masonerija želi stvoriti slobodne zidare, to jest slobodne ljude na dobrom glasu. Sloboda je najvažnija dragocenost u čovekom životu. Čovek treba da …

Read More

48-4 Kad znaš da imaš brata

Kako s aspekta bratske ljubavi-solidarnosti, kao jednog od važnih načela Slobodnog Zidarstva, s jedne, i činjenice da sam Bratu M. bio Garant.

Tragajući za Svetlošću, ruka Velikog Arhitekte Svemira je, učinila, da  Brat M. prepozna mene kao Brata koji će ga predložiti Bratskom Lancu, s preporukom da je dostojan istog.

Tada, u predvorju, sobe “izgubljenih” koraka, M. me priupita: “a šta su tvoje obaveze kao garanta prema meni ?”

Odgovorih mu: “da se brinem-staram o tebi, da ne izneveriš principe Slobodnog Zidarstva”

„I,  samo to?“ priupita me M.

Za sada toliko!

Nastavih: “Ti si, tek, u predvorju   Hrama nad hramovima. Na proputovanju si od Tame ka Svetlosti (Istoku).

Koračaćeš strategijom …

Read More

48-3 Tolerancija -Ne čini drugome ono što ne bi želeo da drugi učini tebi

1969. godine grupa Hollies je objavila pesmu pod nazivom “On nije TEŽAK on je moj brat” inspirisana fotografijom iz vijetnamskog rata. Fotografija prikazuje ranjenog vojnika kojeg drugi vojnik nosi na leđima. Novinar koji je napravio fotografiju pitao je vojnika da li je teško nositi ranjenika, a vojnik se nasmešio u kameru i rekao: “On nije težak, on je moj brat.”

I tako dalje idemo,
Njegova dobrobit je moja briga.
Nikakav teret nije on za podnošenje.
Stići ćemo tamo.
Jer znam da me on ne bi opteretio
On nije težak, on je moj brat .

Jedan od osnovnih principa masonerije je tolerancija. U loži se ne govori puno o tome, …

Read More

48-2 Praktično uputstvo (alat za rad)


KAKO PISATI I OBRAĐIVATI MASONSKE (SKICE) RADOVE

Pisanje i obrada masonskih radova (arhitektonskih skica, nacrta, crteža ili instrukcija) u Radionicama spada u jednu od važnih i redovnih masonskih aktivnosti. Iz tog razloga, nužno je poznavati i pridržavati se nekih osnovnih principa i pravila ovog rada, ili masonski rečeno: koristiti odgovarajući alat, kako bi se ostvarila svrha i postigao željeni cilj, koji bi se mogao podeliti u nekoliko kategorija:

Prvo, sloboda u razmišljanju i interpretaciji sopstvenih viđenja i doživljaja na pojedine zadate teme ili pitanja od opšteg interesa, bez nekih doktrinarnih i ideološko-političkih tendencija.

Drugo, obogaćivanje prisutne Braće i podsticanje spremnosti za učenje. Sticanje navike za permanentno obrazovanje. Podizanje nivoa pojedinačne …

Read More

48-1 O toleranciji

„A kad ja vidjeh da ne idu pravo k istini Jevanđelja,

rekoh Petru pred svima:

kad ti koji si Jevrejin,

neznabožački a ne Jevrejski živiš,

zašto neznabošce nagoniš da žive Jevrejski?“ (Gal. 2:14)

Tolerancija (lat. tolerare što znači podnositi) se odnosi na snošljivost i uvažavanje tuđih ideja, stavova i načina života.  Tolerancija je zbog svoje speifičnosti rastegljiv pojam koji se lakše oseća a mnogo teže određuje. Treba odmah napraviti razliku između toga šta podrazumeva podnositi i trpeti. Tolerancija se nikako ne odnosi na nešto na šta smo prisiljeni da trpimo već smo svesno i samo-inicijativno prihvatili različitost između nas i druge osobe. Naša odluka da budemo tolerantni proizilazi iz toga …

Read More