Nazaret

Grad u Galileji, na severu Palestine, odnosno danas Izraela. Poznat po tome što je u njemu sve do svog krštenja živeo Isus Hrist.

« Back to Glossary Index