Mormoni

Pripadnici crkve čije je puno ime: “Crkva Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana”. Mormonsku crkvu osnovao je Džozef Smit 1830 godine u Vermontu (SAD), dok je danas najviše mormona u Solt Lejk Sitiju u državi Juta, iako ih ima svuda. Imaju veoma jako izražen osećaj za zajedništvo, žive po strogim pravilima uzdržavanja od poroka, privrženi su porodici i zajednici. Između ostalog, pridržavaju se strogog zdravstvenog kodeksa, uzdržavanja od namirnica koje izazivaju zavisnost. Poštuju kodeks čednosti, odnosno uzdržavanja od seksualnih odnosa pre braka i vernost partneru nakon sklapanja braka. Mormoni za sebe misle da su jedina legitimna hrišćanska crkva, pa nekada mogu da budu prilično agresivni u želji da i drugima nametnu svoja verovanja.

« Back to Glossary Index