Kalvinizam

Protestantski pravac nastao pod uticajem reformacije, osnovan od strane Žana Kalvina koji se bežeći od progona Katoličke crkve sklonio u Ženevu. Kalvinizam je inspirisan Luterovim učenjem, ali je još stroži.

« Back to Glossary Index