Kosmogonija

Oblast filozofije koja se bavi problemom postanka sveta (kosmosa).

« Back to Glossary Index