Sefiroti

Delovi “Drveta života” koje predstavlja osnovu Kabale. Ima ih 10 i predstavljaju vanvremenske emanacije Boga koje su isprepletane međusobnim uticajem. Tumačenje atributa i odnosa između sefirota je suština proučavanja Kabale. Svaki od sefirota (Kruna, Mudrost, Inteligencija, Milost, Strogost, Lepota, Pobeda, Slava, Temelj i Carsvo) predstavljaju jedan od načina otkrivanja ili pojavljivanja Boga, koji tek tada postaje pristupačan, spoznatljiv i imenovan. Orginalna imena 10 sefirota su: Keter, Hokma, Bina, Hesed, Gebura, Tiferet, Necah, Hod, Jesod i Malkut.

« Back to Glossary Index