12-4 PARALELE MASONERIJE I KABALE

ALBERT PAJK: „U vašim je rukama da otključate tajne masonerije“.

ALBERT PAJK: „Na vama je da sami otkrijete ovaj zakon i ovu tajnu“.

ALBERT PAJK: „Zadatak svakog masona jeste da otkrije tajnu masonerije, promišljajuci o njenim amblemima, o onome što se kaže i uradi na tom poslu. Tragaj i … naći ćeš”.

Sveta Kabala ima više mogućih porekala. Jedno do njih kaže da ista označava predanje i smatra se da je nauka o sveukupnosti stvaranja i razaranja, načina funkcionisanja pojavnog i nepojavnog sveta. Jevrejske legende govore da je Kabali prvo podučen Mojsije od Strane Boga lično, a za vreme primanja tablica deset zapovesti. Nadalje, ova nauka je prenošena usmeno isključivo pripadnicima plemena Levijevog, jevrejskog plemena koje je tradicionalno davalo sveštenike hramu i čuvare kovčega zaveta. Legenda takodje kaže da je Car Solomon uz pomoc Kabale činio čuda i izgonio demone. Prve pisane knjige ove svete nauke nastale su ipak tek u srednjem veku, a među njima najvažniju predstavlja – Zohar.

Vrhovni lični cilj masonerije potpuno je istovetan cilju antičkih misterija kao i cilju svakog ozbiljnog kabaliste.Taj cilj je duhovni rast i usavršavanje, ili što bi tvorci misterija često govorili -nadčovek. Čovek jeste stvoren po liku Božijem ali nesavršen. Međutim i kao takav ima slobodu da bira svoju meru rasta ili pak pada. I ništa lepše ne miriše no onaj kog volimo i ništa na ovom svetu ne smrdi ko čovek. Od ovog polazišta bismo trebali krenuti u razumevanju kraljevske umetnosti i njene veze sa kabalom.

Osnovne operacije u kabali izvode se na ,,drvetu života”. Drvo života je ono drvo sa kog su Adam i Eva pojeli jabuku stekli znanje i bili proterani iz raja. Drvo se satoji od deset sefirota: Keter, Čohma, Bina, Česed, Geburah, Tiferet, Neceh, Hod, Jesud i Malkut kao i dvadeset dve staze koje ih spajaju. Sve ukupno govorimo o 33 staze.


U klasičnim masonskim knjigama nalazimo da 33 stepena predstavlja 32 pršljena kičme i glavu kao 33-ći. Medjutim kod masona okrenutih ezoteriji, nikad eksplicitno ali uvek dovoljno jasno, ovaj broj se dovodi u vezu sa 33 staze na kabalističkom drvetu života. Neka vas ne zbuni matematika, jer kabalisti kao i masoni često posežu za zbunjivanjem glupih i malodušnih, što se smatra nekom vrstom testa.

Dalje je deset sefirota podeljeno u dva velika trojstva, kao i u četiri sveta: Atzilut, Brija, Jezira i Azija, a samo drvo života u tri stuba: dva spoljna i jedan sredisnji. Desni stub naziva se stub strogosti i na vrhu mu je sefirot koji znači razumevanje. Levi stub naziva se stub milosrdja i na vrhu mu stoji mudrost. Srednji stub je stub na kom se nalaze tri stepena onih koji kreću putem kabala. Prvo veliko trojstvo ili tri velika svetla kabala su sefiroti: Keter, Čohma i Bina. Keter iako je najteže objašnjiva sefira odgovara početku – onom iz čega je sve stvoreno. Velikom vrtlogu. Genezi – stvaranju. Slovo G. Čohma je sledeća sefira i označava muški princip, vizuelno je to pravougaonik okrenut na gore. Trougao sa vrhom nagore – falus. Šestar. Treća sefira koja kompletira prvo veliko trojstvo kabale je Bina. Bina je ženski princip, veiliki okean, Saturn, velika majka. Prav ugao okrenut na dole. Uglomer.

Tri velika svetla: knjiga zakona ili geneze, šestar i uglomer (Keter, Čohma i Bina).

Drugo trojstvo kabale čine emanacije nastale spuštanjem svetla od Kreatora, odnosno emaniranjem iz sefire Bina i to su: Česed, Geburah i Tiferet. Planeta Česeda je Jupiter a značenje je ljubav, milost. Geburah je Mars i označava Snagu. Treća sefira jeste Tiferet koji predstavlja Lepotu. Trojstvo kabale: milosrdje, snaga i lepota.

Tri mala svetla kraljevske umetnosti: mudrost, snaga i lepota.

Neceh i Hod su sledeće dve sefire i od njih počinju dva lateralna stuba kabale: Stub strogosti i stub milosrđa. U sredini ostaje sefira Jesud. Neceh znaci Venera, telesno instinktivno i na pocetku je stuba milosrdja. Hod je sefira Merkura, znanja, racija uma i na pocetku je stuba strogosti. Izmedju dva stuba smeštena su tri stepena uspinjanja. Na pocetku sefira Malkut koja predstavlja sve materijalno i izražava se kroz četiri elementa: zemlju , vatru, vodu i vazduh.

Zatim sefira Jesod koja predstavlja sledeći stepen i to je sefira ulaska u ezoterijski krug posvećenih , oznacava se Mesecom. I kao treći stepen srednjeg stuba sefira Tifaret. Citiraću Dion Fortune-sefira majstora. „Ova sefira je predstavljena Suncem, Isusom, Bogom Ra. Rađanjem, umiranjem i Vaskrsenjem iz mrtvih. Očito da postoje značajne korelacije masonske simbolike i kabale koje onom ko je upućen makar i u početna znanja upadaju u oko.

Za kraj moram reći da postoji i crna kabala, odnosno obrnuto drvo zivota, koje se zove klifot jer svaki sefirot ima svoju zlu stranu. Pravi kabalista kao i pravi slobodni zidar zna da znanjem, hrabrošću, upornošću, ćutanjem može da stigne na cilj samo održavajuci finu ravnotežu puta a svestan dobra i svestan zla.

Brat S.R. PL Konstantin Veliki, Niš