Trojstvo

Trojstvo ili Sveto trojstvo je hrišćansko učenje koje kaže da je Bog jedno biće koje postoji kao jedinstvo tri osobe i pojavljuje se u tri oblika kao: Otac, Sin i Sveti Duh. Sveto trojstvo je definisano na Saborima u Nikeji 325 godine i Konstantinopolju 381 godine. Bog Otac je tvorac svega materijalnog i nematerijalnog, on nije stvoren niti je nastao, on jednostavno oduvek postoji, on jeste. Bog Sin je stvoren od Boga Oca na početku vremena, on je spasitelj čovečanstva, otelotvoren kao Isus Hrist. Sveti Duh je takođe božanstvo koje je duhovni predvodnik i učitelj. Sveti Duh daje ljudima vrline i mudrost da razumeju božje namere. Sva tri božanstva čine Sveto Trojstvo. U tumačenju odnosa između pojedinih elemenata Svetog Trojsva donekle se razlikuju crkve unutar hrišćanstva.

« Back to Glossary Index