Sefardi

Jedan deo Jevrejskog naroda. Uglavnom Jevreji koji su bili nastanjeni u Španiji, pa odatle proterani 1492 godine. Nakon proterivanja raselili su se po Evropi, a najbogatiji su otišli u Firencu, Veneciju i Amsterdam.

« Back to Glossary Index