Sinod

Reč grčkog porekla koja u prevodu znači “sastanak”. Najčešće se misli na skupštinu sveštenika koju periodično saziva crkveni poglavar.

« Back to Glossary Index