Tubal Kain

Bukvalno prevedena ova reč znači “Kainov potomak”. Misli se na prvog zanatliju, kovača, koji je svetu doneo znanje obrade metala. Takođe, prevodi se i kao “Posed sveta” ili “Gospodar Univerzuma”. Koristi se i kao tajna reč.

« Back to Glossary Index