Tetraktis

Označava harmonični niz brojeva 1-2-3-4 i geometrijsku figuru koju čine tačke u obliku trougla (na vrhu 1 i u zadnjem redu 4). Tetraktis je kao mistični simbol koristio Pitagora da učenicima objasni svet. Teme trugla je monada, slede dijada i trijada a sve stranice su tetrade (vatra, zemlja, voda i vazduh). Tetrade su istovremeno i četri strane sveta.

« Back to Glossary Index