Teurgija

Reč grčkog porekla koja znači: “Božansko delovanje”. Označava praktikovanje Božanske magije kojom čarobnjak prizivanjem anđela i dobrih duhova pokušava da deluje na sadašnjost. Bela, pozitivna magija je Teurgija a crna, negativna magija se naziva Nigromantija

« Back to Glossary Index