Visak

Jedan od najvažnijih masonskih alata, simbol unutrašnje duhovne ravnoteže. U kombinaciji sa libelom visak je preduslov za uspešnu izgradnju Hrama. Neophodna pomoć na putu otkrivanja istine. Visak je alat i ukras Drugog nadzornika. Visak je simbol ispravnog prosuđivanja, sigurnosti i istraživanja. Visak pokazuje put koji vodi u dubinu pri čemu omogućava da se održi ravoteža i stabilnost. Visak je alat koji omogućava da se ispravi greška i zahvaljujući blagosti i nadzoru koji vrši Drugi nadzornik, učenik napreduje po vertikali i sa površine i površnosti prodire u dubinu i suštinu.

« Back to Glossary Index