Drugi nadzornik

Jedan od tri najvažnija oficira u loži. Pomaže Časnom starešini u upravljanju ložom i brine o obuci učenika.

« Back to Glossary Index