Boaz

Jedan od dva stuba koji označavaju ulazak u ložu. Nalazi se na levoj strani ulaza u Hram i simbol je snage. Ovaj stub je vezan za pasivni, ženski princip i boju belu ili crnu. Položaj stubova Jakin i Boaz definiše i položaj Prvog i Drugog Nadzornika u loži. Tako je u skladu sa mestom stuba Boaz, Drugi Nadzornik pozicioniran levo od ulaza ka severu lože.

« Back to Glossary Index