Krišna

Krišna je reč koja na sanskritu znači “sveprivlačni”. To je ime hinduističkog boga za kojeg se smatra da je osma inkarnacija jednog od tri najvažnija hinduistička božanstva, Višnua. Indijci veruju da je bio istorijska ličnost ali ta činjenica nije nikada naučno dokazana. Krišna je po prirodi bezbrižan, okružen ljubavlju i svojim sledbenicima, uvek nosi sviralu i paunovo pero u kosi. Krišna je najuzvišeniji cilj duhovne spoznaje.

« Back to Glossary Index