Hermetizam

Filozofski pravac koji je dobio ime po grčkom bogu Hermesu (božji glasnik, zaštitnik trgovaca i proroka, pratilac duša). Hermetizam je nastao kao fuzija Egipatske i Helenističke tradicije tokom prvih vekova nove ere. Prvi spisi o hermetici kao duhovnom znanju pripisuju se Hermesu Trismegistusu, staro-Egipatskom mitskom vladaru-svešteniku koji je uzdignut na nivo sinkretičkog božanstva nastalog spajanjem Hermesa i Tota (Egipatskog boga mudrosti i magije). Najpoznatiji hermetički spis je “Smaragdna ploča” u kojem je dato hermetičko geslo: “Kako gore, tako i dole”. Tokom renesanse hermetizam je doživeo veliku popularanost i delom prerastao u magiju i alhemiju. Hermetizam nije precizno omeđen jer podleže mnogim individualnim tumačenjima, međutim, neosporno je da se uvek bavio konceptom uzroka i posledice, reinkarnacijom, dualizmom, međusobnom povezanošću i širom slikom sveta. Poznata hermetička teza je međusobna povezanost mikrokosmosa i makrokosmosa.

« Back to Glossary Index